Det begynner nå å bli pinlig åpenbart det noen i sikkerhetsmiljøet har sagt i mange år, nemlig at oppdateringer av programvare er forferdelig viktig. Det er derimot ikke hele sannheten hva angår oppdateringer.

Det er nemlig slik at hele systemet trenger oppdateringer. Operativsystem er en ting, programvare en annen. De aller fleste glemmer derimot brukeren.

Brukerfeil er en svært viktig årsak til mange problemer som er med datamaskiner i dag. Hva slags brukerfeil er det snakk om? For eksempel trivielle ting som å åpne vedlegg an antar er legitime, klikke OK på å installere programvare signert av Mlcrosoft (og ja, det _er_ en feilstaving der), oppgi sensitiv informasjon på forespørsel og tilsvarende. Ingen programvare i verden kan hindre en bestemt bruker.

Det bør være et stort marked for noen som kan lage enkle rutiner for informasjonsoppdatering av brukere. De trenger informasjon om hvordan de kan gjenkjenne nye trusler og metoder for angrep – ikke på et teknisk plan men på et plan de kan forholde seg til.

Man er derimot tilbake til ‘problemet’ som stadig gjentas av motstandere av noen former for krav til brukere – du får ikke brukere til å engasjere seg nok til å gi dem informasjonen de trenger. Man trenger derfor en formidlingskanal som når ut til et tilstrekkelig antall brukere.

Jeg foreslår nyhetene på TV2 eller NRK. Av noen grunn ser fortsatt en stor andel av befolkningen på nyhetene hver kveld, på tross av almen tilgjengelighet av ferske nyheter til alle døgnets tider. Hva med å bruke litt tid av nyhetssendingen, når nye trusler dukker opp, til å gi brukere ned-på-bakken kunnskap om hvordan de skal forholde seg til nye trusler? Man kan ha en ekspertkommentator, slik man har i Jakobsen på fotball og Ødegaard på romfart. Gjør det på et illustrert vitenskap/se og hør nivå slik at folk interesserer seg for å få med seg informasjonen. Litt bjeller og fløyter er greit hvis det tjener en edlere hensikt.

Found this article valuable? Want to show your appreciation? Here are some options:

a) Click on the banners anywhere on the site to visit my blog's sponsors. They are all hand-picked and are selected based on providing great products and services to the SharePoint community.

b) Donate Bitcoins! I love Bitcoins, and you can donate if you'd like by clicking the button below.

c) Spread the word! Below, you should find links to sharing this article on your favorite social media sites. I'm an attention junkie, so sharing is caring in my book!

Pin It

Published by

Bjørn Furuknap

I previously did SharePoint. These days, I try new things to see where I can find the passion. If you have great ideas, cool projects, or is in general an awesome person, get in touch and we might find out together.

Leave a Reply

Your email address will not be published.