Dag Rune Z. Vollen har, åpenbart, endelig innsett noen sannheter hva gjelder sikkerhet. Jeg siterer:

“Hemmeligheten er selvsagt å ha god maskinvare og unngå råtne drivere og
programvare – samt antivirus, antispionprogramvare, brannmur og å kjøre jevnlige
oppdateringer. “

Jer ere glad Vollen endelig har begynt å predikere at man skal unngå råtne drivere, samt antivirus og annet antiware.

🙂

Jaja, man kan jo håpe.

Found this article valuable? Want to show your appreciation? Here are some options:

a) Click on the banners anywhere on the site to visit my blog's sponsors. They are all hand-picked and are selected based on providing great products and services to the SharePoint community.

b) Donate Bitcoins! I love Bitcoins, and you can donate if you'd like by clicking the button below.

c) Spread the word! Below, you should find links to sharing this article on your favorite social media sites. I'm an attention junkie, so sharing is caring in my book!

Pin It