Archive | September, 2006

Dag Rune Z. Vollen har, åpenbart, endelig innsett noen sannheter hva gjelder sikkerhet. Jeg siterer: “Hemmeligheten er selvsagt å ha god maskinvare og unngå råtne drivere og programvare – samt antivirus, antispionprogramvare, brannmur og å kjøre jevnlige oppdateringer. “ Jer ere glad Vollen endelig har begynt å predikere at man skal unngå råtne drivere, samt […]

Read full story Comments { 0 }