VG er virkelig på banen igjen for å demonstrere sin totale mangel på kunnskap. Jeg begynner å bli litt sliten av alt svadaet som kommer fra den kanten.

Riktignok er det journalist Dag-Rune Z. Vollen i PC World som begår den største blunderen jeg har hørt siden jeg begynte å se på sikkerhet på internett for omtrent 10 år siden. Vedkommende klare å ytre:
“Når du bruker Internett, blir du utsatt for komplekse trusler. Komplekse trusler bør møtes med komplekse verktøy” Dag-Rune Z. Vollen

For en idiot. For en total mangel på basisomløp. Hva i all videste verden får en normalt oppegående person til å komme med et slikt utsagn?

Hvordan ser Herr Vollen for seg at problemet med sikkerhet faktisk skal løses? Jo, man skal fortsette å lage mer programvare som er mer kompleks og dermed har større sannsynlighet for feil. Gud forbuy at man faktisk så på å _løse_ problemet, nei, man skal hive på mer plaster av stadig mer kompleks karakter, helt til faktisk problemløsing blir umulig.

Måtte Vollens føtter lukte av råtten pasta og hans baller føles som badet i brennesle.

Vollen, du er en fare for folks sikkerhet. Vennligst slutt å skrive noe om datasikkerhet til du har lært deg grunnleggende logikk, litt om sikkerhet og fortrinnsvis en del om historie innen virus/brannmurproblematikk.

Found this article valuable? Want to show your appreciation? Here are some options:

a) Click on the banners anywhere on the site to visit my blog's sponsors. They are all hand-picked and are selected based on providing great products and services to the SharePoint community.

b) Donate Bitcoins! I love Bitcoins, and you can donate if you'd like by clicking the button below.

c) Spread the word! Below, you should find links to sharing this article on your favorite social media sites. I'm an attention junkie, so sharing is caring in my book!

Pin It